Techno Physik Engineering

Stavba krbu s deskami THERMAX > STAVBA TEPLOVZDUŠNÉHO KRBU

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

Stavba krbu pomocí stavebně izolačních desek THERMAX

Nevnímejte tyto stránky jako návod na stavbu krbu svépomocí. Jsou určeny profesionálům - kamnářům. Všechny znalosti a dovednosti pro stavbu a izolaci krbů není možné vyčíst z webových stránek. Pokud sháníte vhodného kamnáře/krbaře, obraťte se na naši společnost. Za 15 let distribuce stavebních materiálů pro krby a kamna profesionálním firmám již známe kvalitní firmy a řemeslníky.

ZMÍNĚNÉ VÝROBKY JSOU K DOSTÁNÍ POUZE SKRZE NAŠI DISTRIBUČNÍ SÍŤ (KAMNÁŘE / SPECIALIZOVANÉ SPOLEČNOSTI). NA DOTAZ VYHLEDÁME NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE.

 

STAVBA KRBU

Než se začneme věnovat samotné stavbě krbu, rádi bychom upozornili na nejčastější chyby, které se týkají volby nevhodných stavebních materiálů a technologií. Řemeslníci všeho druhu takto ještě dnes činí. Buď z vlastní nevědomosti, nebo záměrně se snahou podvést svého zákazníka na úkor použití levnějších stavebních materiálů, než by použil kamnář (profesionál v oboru). Často tak tito řemeslníci ohrožují ostatní na zdraví i životě.

Teploty uvnitř krbové obestavby s uzavíratelnou krbovou vložkou se šplhají k 300°C.
Vyvarujte se použití jinak bezesporu velmi kvalitních stavebních materiálů na nevhodných místech.

 

Izolační vaty s i bez hliníkového polepu:
Skelné a jiné minerální izolační vaty dostupné ve stavebninách jsou při umístění v krbu velmi nebezpečné. V teplovzdušném krbu zajišťují distribuci zdravý škodlivých a často i rakovinotvorných látek do vytápěného prostoru. Nepomůže ani vata pokryta Al (hliníkovou) fólií. Lepidlo mezi vatou a Al fólií degraduje již pod hodnotou 100°C. Lepidlo začne zapáchat a odlupovat se.  Zdraví škodlivá vata (při vdechování) se obnaží.

 

Sádrokarton:
Pro stavbu krbu se v žádném případě nesmí používat ani protipožární sádrokarton. Protipožární v tomto případě znamená, že dokáže odolávat delší čas určený normou otevřenému ohni, než dojde k prostupu ohně skrze desku. Samotný protipožární sádrokarton bez správné izolace je pro stavbu krbu nevhodný. Není přizpůsoben, aby byl často a hlavně dlouhodobě vystavován teplotám až 300°C.  Papír se odlupuje a hrozí požár či rozpad celé konstrukce. Dále se sádrokartonová deska montuje často na hliníkovou konstrukci z různých profilů, které mají při zahřívání větší tepelnou roztažnost, než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází k velkému pnutí uvnitř krbu. Tím logicky praská celá stavba.

 

Porobetonové tvarovky:
Tyto tvarovky běžné dostupné pro stavbu domů jsou za správného použití velmi kvalitním a vyhledávaným stavebním materiálem. Nevydrží ale dlouhodobé tepelné namáhání. Při použití porobetonu (např. Ytong a jiné alternativní verze) nesmí teplota v krbu překročit 52°C. Dochází k nebezpečnému sprašování (uvolňování materiálu do vytápěného prostoru) a degradaci materiálu. Vyjádření výrobce k tomuto problému naleznete v sekci „Ke stažení“.

VERMIKULITOVÉ DESKY THERMAX ENCLOSURE

Každý z vás kamnářů je postaven před otázku jakou technologii a certifikované materiály použije při stavbě a izolaci krbů a kamen.  Materiály pro výstavbu (opláštění) krbů je vždy zapotřebí vybírat dle potřebných budoucích vlastností daného krbu a jak jistě víte mnoha dalších aspektů. Rozdíly v izolačních vlastnostech dnes používaných desek jsou zanedbatelné. Izolace topidel se dnes díky našim znalostem řeší různými metodami stavby izolační stěny.

 

STRATEGICKÝ VÝBĚR

Vermikulitové desky THERMAX Enclosure a THERMAX Enclosure PRO jsou ideální volbou pro kompletní realizace teplovzdušných a sálavých krbů, což je jistě z velké části nejžádanější druh topidla v ČR.

 

PROČ PROFESIONÁLNÍ KAMNÁŘI STÁLE ČASTĚJI VOLÍ STAVBU KRBU Z VERMIKULITOVÝCH
DESEK THERMAX ENCLOSURE?

CO JE VERMIKULIT?

Desky THERMAX jsou čistě přírodním produktem. Nenaleznete ekologičtější a zdravější stavebně izolační desku. THERMAX Enclosure je vermikulit (minerál) získaný povrchovou těžbou. Vermikulit je klasifikován jako 100% zdraví nezávadný a proto vhodný pro ekologicky udržitelnou výstavbu krbů.

Pokud se vermikulit vystaví vysokým teplotám uvolní obsahující krystalickou vodu a dochází k expandaci zrna. Dá se říci, že nabobtná jako popkorn. Zvětší svou původní velikost až na 10-ti násobek.  Tím získává izolační vlastnosti. Expandovaný (někdy se používá slovo exfoliovaný) vermikulit je pak zpracováván za pomocí dalších přírodních materiálů.  Speciální metodou tepelného lisování se z něj vyrábí stavebně izolační desky.

VYVÁŽENÁ KVALITA Z RAKOUSKA

Firma TECHNO PHYSIK Engineering je jednou z prvních na světě, která zhruba před 35 lety zahájila výrobu vermikulitových desek. Od té doby dodává svoje vermikulitové produkty do celého světa. Vermikulitové výrobky našli díky svým vlastnostem a kvalitě své uplatnění v mnoha dalších odvětvích výroby. S tlakem na ekologii se jeho používání stále rozšiřuje.

PEVNOST DESKY

THERMAX Enclosure je jak jsme zmiňovali lisován za tepla. Tím se zásadně odlišuje od ostatních vermikulitových desek na trhu. Deska je mnohem kompaktnější. Neodlamují se rohy ani hrany. Některé vermikulitové desky lisované za studena jsou při nižších objemových hmotnostech kolem 400 Kg/m2 velmi křehké a trpí poškozením hrany a rohů jen při běžné manipulaci, jako je přenášení a překládání. THERMAX Enclosure je vermikulit, jaký jste si vždy představovali a přáli.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PRO VÁS I ZÁKAZNÍKA – ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vermikulitové desky THERMAX Enclosure mají své zásadní výhody, díky kterým s nimi začíná pracovat čím dál více kamnářů. Z našich zkušeností vyplývá, že většina kamnářů pokud desky vyzkouší, opustí svůj stávající způsob stavby krbu a zůstává u THERMAX. Koneční uživatelé tuto technologii také čím dál více preferují.
Při stavbě krbu nemusíte nosit ochranou roušku.  Piliny vznikající při řezání jsou těžké a padají k zemi. Nevdechujete nic nežádoucího.  Díky bezprašnému zpracování nemáte podrážděné ani oči. THERMAX Enclosure je šetrný i k vaší pokožce. Ruce při déle trvající práci s deskami zůstávají nepodrážděné, nečervenají, nemizí (nevyžírají) vám otisky na bříškách vašich prstů. Povrch desky je bezprašný, zdravotně nezávadný. Není zapotřebí žádné speciální penetrace, která by zajišťovala čistý provoz topidla.

Bezpečnostní list THERMAX ze zákona není povinný. Není před čím varovat čí na co upozornit.

 

SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ - VŠE JENODUŠE A VŽDY PO RUCE

Vystačíte si s ruční pilkou na dřevo a akuvrtačkou (základní vybavení). Ruční pilkou desky uříznete do požadovaného tvaru. Na desku aplikujete lepidlo v housenkovitém tvaru ze sáčku a přišroubujete vhodným typem šroubu bez předvrtání. Snadnější, rychlejší a levnější to být nemůže.

ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ = MÉNĚ PRÁCE

Díky těžký pilinám a pevnosti desky se jedná o nejčistější a nejjednodušší způsob stavby krbu. Při zpracování se z desky nepráší. Vše padá rovnou na zem. Piliny se jednoduše zametou. Nevpíjí se do podlahy ani se nerozmočí ve vodě a dále nerozšlapou. THERMAX Enclosure můžete zpracovávat již v zařízeném interiéru. Čistí zůstáváte vy i vaše oblečení, vozidlo a sklady. Desky není třeba penetrovat. 

RYCHLÁ VÝSTAVBA - ČAS VÁS NEPOHLTÍ

Velkoformátové rovné desky a způsob zpracování zaručuje velmi rychlou výstavbu. Šikovný kamnář dokáže krb postavit s povrchovou úpravou maximálně do 3 dnů. Tím získáváte na trhu konkurenční výhodu.  Dokážete nabídnout vysoce kvalitní stavbu se zajímavou koncovou cenou a rychlou výstavbou. V jednom či dvou lidech dokážete realizovat více zakázek.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI – VODĚODOLNÁ ÚPRAVA

Desky THERMAX Enclosure a THERMAX Enclosure PRO jsou při výrobním procesu obohaceny o jeden podstatný krok, který tyto desky činí vodě odolnější a vlhku vzdornější.  Nanáší se speciální voděodolná žáruvzdorná úprava. Tato vrstva desku také „napenetruje“. Tím se zajišťuje vyšší přilnavost kamnářských malt a omítek. Nanesená vrstva neuvolňuje žádný zápach, ani zdraví škodlivé látky. Vše na přírodní bázi. 

SNADNÁ MANIPULACE

Jedná se o velkoformátové desky v rozměrech 1000x610 mm. Objemová hmotnost se pohybuje od 450-500 kg/m2 . Jednoduše s deskami dokáže manipulovat jedna osoba od skladu, přes prodejnu až k zákazníkovi, pokud u něj realizujete stavbu krbu. Jednoduchost manipulace umocňuje jejích zmíněná nezvyklá pevnost. 

TEPENÁ ODOLNOST A TEPENÉ ŠOKY - BEZ ZÁBRAN

Tepelná odolnost (bod destrukce / tavení) THERMAX je 1300°C. Spadá do kategorie třídy A1 – nehořlavý. Klasifikační teplota vermikulitových desek THERMAX je 900°C. Při této teplotě garantujeme trvalou délkovou změnu desky nepřekračující 2%. Takto vysoká teplota použití se může jevit zbytečně vysoká. Má ale své velké opodstatnění. Zajistí vám vysokou trvanlivost stavby. Při stavbě teplovzdušeného krbu tento materiál prakticky nereaguje a tím se neopotřebovává.
U akumulačních typů staveb s kamnovými vložkami či biotopeništi se dosahuje za krátkou dobu ohromných teplot až 900°C a výkonů až 50 kW. THERMAX je vysoce a stále odolný proti opakujícím se tepelným šokům. Při jakémkoli použití v kamnářském oboru je tento materiál naprosto dostačující. Je jen důležité dbát na jeho správnou aplikaci. Nepoužívejte pro přímý kontakt s ohněm a spalinami.

FINANČNÍ ÚSPORA / RYCHLOST / FLEXIBILITA

Souhrn všech těchto vlastností při stavbě krbu zaručuje značnou finanční úsporu 30 a více % oproti jiným stavebním technologiím. Použitím této technologie stavby krbu značně zkracujete čas stavby samotné. Většina dnes standardních staveb je kompletně hotova do 2 až 3 dnů.